Privacyverklaring

 

Uw privacy op deze website.

Deze site wordt beheerd en onderhouden door de AkzoNobel-eenheid waarnaar wordt verwezen in het gedeelte "Website-eigenaar" van deze website (hierna "AkzoNobel" of "wij" genoemd). AkzoNobel is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens die via deze website worden verzameld.

Deze website heeft als voornaamste doel een dynamisch hulpmiddel en business tool te zijn, zodat wij u op de best mogelijke wijze onze diensten kunnen aanbieden. Wij willen dat u zich veilig voelt wanneer u onze site bezoekt en beloven tijdens zo'n bezoek te zorgen voor uw privacy. Hierna volgt een overzicht van de manier waarop wij uw privacy tijdens uw bezoek beschermen, op basis van en conform de van toepassing zijnde privacywetgeving.

Welke informatie verzamelen wij?

Informatie op deze website wordt op twee manieren verzameld: direct (bijvoorbeeld wanneer u informatie verschaft op diverse pagina's van deze website) en indirect (bijvoorbeeld via de technologie van onze site). Dit wordt hierna nader uitgelegd.

Wij verzamelen informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door formulieren op de website in te vullen, u aan te melden voor een conferentie of deel te nemen aan een online enquête. Wanneer wij dit soort informatie verzamelen, laten wij u weten waarom wij om informatie vragen en hoe wij deze zullen gebruiken. Het is geheel aan u of u deze informatie wilt verstrekken of niet. De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden verzameld: naam, contactgegevens en andere informatie die u op formulieren op de website invult.

Eén voorbeeld van indirect verkregen informatie betreft onze internet-toegangslogs. Wanneer u deze website bezoekt, wordt uw internetadres automatisch in onze internet-toegangslogs opgenomen.

Cookies

Ook verzamelen wij informatie door middel van het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden waarin informatie omtrent uw bezoek aan deze website wordt bewaard en teruggezocht – bijvoorbeeld hoe u op onze site kwam, hoe u door de site navigeerde en welke informatie voor u van belang was. Onze cookies identificeren u slechts als een nummer. Als u het gebruik van cookies niet prettig vindt, kunt u natuurlijk altijd cookies op uw computer uitschakelen door de instellingen in het menu met voorkeuren of opties van uw browser te wijzigen. Als uw browser echter geen cookies van deze website accepteert, hebt u mogelijk geen toegang tot alle voorzieningen van deze website of kunt u deze niet allemaal gebruiken.

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om deze website te onderhouden, bijvoorbeeld door het beantwoorden van uw vragen, het verwerken van uw inschrijving voor een conferentie en het toezenden van informatie met betrekking tot huidige of toekomstige activiteiten van AkzoNobel. Wij zullen vóór de verzending van dergelijke informatie hiervoor uw toestemming vragen, indien dit wettelijk vereist is. Wij analyseren de gegevens die indirect zijn verzameld om te bepalen in welke opzichten onze site het meest effectief is, om ons te helpen manieren te vinden om de site te verbeteren en uiteindelijk om te bepalen hoe wij deze met maatwerk effectiever kunnen maken. Ook is het mogelijk dat wij gegevens voor andere doeleinden gebruiken. In dat geval verstrekken we u eerst informatie hierover voordat we gegevens inzamelen.

Delen wij deze gegevens met buitenstaanders?

We zijn een wereldwijde organisatie. Verzamelde gegevens kunnen bij AkzoNobel internationaal door de hele organisatie worden doorgegeven. Wij verkopen geen persoonsgebonden informatie en delen deze slechts met onze adviseurs. Er kunnen zich momenten voordoen waarop wij informatie moeten delen, bijvoorbeeld bij een evenement waar wij informatie over maaltijdvoorkeuren moeten doorgeven aan het cateringbedrijf. Maar ook in dit geval wordt u, voordat u informatie verstrekt, geïnformeerd omtrent de reden waarom wij u om specifieke informatie vragen en is het geheel aan u of u deze informatie wilt verstrekken.

Hoe zit het met gevoelige persoonsgegevens?

In het algemeen is het niet ons streven gevoelige persoonsgegevens te verzamelen via deze site. Als we dergelijke gegevens wel willen verzamelen, vragen wij uw toestemming voor het beoogde gebruik van deze gegevens. Het kan gebeuren dat bepaalde gevoelige persoonsgegevens per ongeluk worden verzameld. Wanneer u ons ongevraagd van gevoelige persoonsgegevens voorziet, stemt u in met ons gebruik daarvan conform het toepasselijke recht zoals beschreven in deze Privacy- en Cookieverklaring. De verwijzingen naar "gevoelige persoonsgegevens" hebben betrekking op de diverse categorieën persoonsgegevens die volgens de Europese en andere privacy-beschermingswetten een speciale behandeling vereisen, waaronder in sommige gevallen de noodzaak voor het verkrijgen van expliciete toestemming. Tot deze categorieën behoren persoonlijke identificatienummers, persoonsgegevens omtrent persoonlijkheid en privéleven, ras of etnische afstamming, nationaliteit, politieke opvattingen, lidmaatschap van politieke partijen of bewegingen, religieuze, filosofische of andere vergelijkbare overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond of professionele of beroepsorganisatie, lichamelijke of geestelijke gezondheid, genetische code, verslavingen, geslachtsleven, eigendomszaken of strafblad (inclusief informatie omtrent vermoedelijke criminele activiteiten).

Beveiliging en bewaartermijn

De beveiliging van de overdracht, opslag en verwerking van persoonsgegevens die via deze website zijn verzameld geschiedt met behulp van de huidige, gebruikelijke technische maatregelen. In het algemeen bewaart AkzoNobel de persoonsgegevens die zijn verkregen via deze website niet langer dan nodig is om de doelstellingen waarvoor zij werden verzameld te bereiken, of zolang als wettelijk voorgeschreven is.

Hebt u toegang tot uw informatie?

U hebt op basis van deze Privacy- en Cookieverklaring het recht om te weten of wij informatie over u hebben. Als dat zo is, hebt u recht op toegang tot deze informatie en kunt u eisen dat deze waar onjuist gecorrigeerd wordt. Ook hebt u het recht uw persoonsgegevens te laten wissen of blokkeren wanneer eventuele verwerking ervan in strijd is met de geldende privacywetgeving.

Servicevoorwaarden Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een analyseservice voor websitegebruik van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruik "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en waarmee het gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te beoordelen, rapporten samen te stellen over websiteactiviteit voor websitebeheerders en andere diensten te verlenen die betrekking hebben op websiteactiviteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden verstrekken indien het bedrijf hiertoe wettelijk is verplicht of deze derden de informatie namens Google verwerken. Google koppelt uw IP-adres niet aan andere gegevens die door Google worden bewaard. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de betreffende instellingen te kiezen. In dat geval is het echter mogelijk dat u niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken gaat u ermee akkoord dat Google gegevens over u verwerkt op de manier en voor de doeleinden die hierboven zijn omschreven.